top of page
Allt Faller
Release 2018 at PACAYA records
 

Recorded, mixed and mastered at Elementstudion, Gothenburg Sweden​ bu Johannes Lundberg.
Cover by Emelie Zetterberg.

Omslag insida.jpg

 


Guldlin

Text/musik: M. Andersson

 

Håller andan nu, jag kan inte vänta mer.
Stannar. Vänder. Bänder. Byter håll.

Allting bubblar inombords.

Medan jag förväntar. Medan jag väntar på dig.

Allt som vi vill säga tar sån tid.
När tankar, undringarna flyger vilda.

Våra steg känns tunga. Stora. Stora.

 

Vänder om ännu en gång,

väntar ut ögonblick.

Varje stund är ett vingslag.

 

||: Allt som vi vill säga :||


||: Allt faller. Allt faller. :||

Allt faller på plats.
 

Visby

Text/musik: M. Andersson


Natten lägger sig tung, över oroliga.
Över försvarslösa hjärtan.

 

Tystnadens molande utlyser dagens tankar av att lösgöra sig-

Ur grubblandets klor.

Klockan har stannat.
 

Hettan i ett allt för varmt rum, sväljer ron.

Kvavt och allt för täta rum i ett hem som är en främling.

 

Sömnlöshetens fötter fortsätter att vandra.
Samtidigt som molnen flyttade sig närmre stjärnorna.

 

 

Rodret

Text:  M. Andersson musik: D. Gahrton

 

Jag står vid rodret vid alla vädersträck och strävar efter något.

Ett ljud som låter rätt. Tätt. Står Andas.

Rör vid luft och andas

Andra tankar håller om, håller ner utsträckta armar.

Öppen inåt stängd utåt. 


Rodret håller en stadig kurs som inte tar oss nån vart

Kan dom dela kurs?


 

Sand

Text:  M. Andersson musik: D.Gahrton

 

Jag lyfter sakta på locket. Tanken och längtan sipprar ut.

Ljusa längtan följt av svårövertalade saknaden.

Svårövertalad därför att saknad. Alltid vill ha mer plats, tyng mer, höras mer.
Och få vatten på sin kvarn.

 

Övertalar övertag.

Översätter sig hittar på.

All möjliga öppningar för att få vattnet att flöda.

För att ge saknaden ändlösa vägar.

 

Hon vill inte tyglas. Vem kan tygla frihet.

Sand vill också röra sig.

Men går hon lös blir hon vild.

 


Rännil

Text: M.Andersson musik: D.Gahrton

 

Jag går en mil, en rännil av vatten. Gjord av natten.

Jag är borta fortare än vinden.

Faller nedför kanten.

Avstannar. därför att. Kanten.

Medför kanten i min dag.


 

Dån

Text: M.Andersson musik: D.Gahrton
 

Förälskelsen är en sval dröm. Verkligheten en svart storm.

Söker skydd under ögon, men somnar blind och vaknar till öronbedövande dån.

 

Verkligheten är en storm. Somnar blind och vaknar till.

Öronbedövande.

 

Inombords

Text: Matilda musik: Daniel

 

Idag tycks allting mera inombords. En vårsol vid mitt bord.

Försöker finna ord som vill förklara allt

som staren sjöng:

Att månens varv mäter inte tiden, vi känner att allt här

Är en fantasti som vi lever i.

Är det en dröm? Drömmer jag, vill stanna här.

 


 

Mikrokosmos

Text: M.Andersson musik: D.Gahrton

Vad du vill.

Allt som faller in.

När allt kommer omkring är allt till låns ändå.

Tänk dig att, är allt som du tror?

Att jorden snurrar runt dig.

Tänk om igen.

 

Vi är en del av en längre tid.

 

Fortare

Text/musik: M. Andersson

 

Om jag ändå visste vart, jag är på väg att tappa andan.

Flyger far, förklara var, förklara varför tiden ryter.
 

Ett löv i vinden irrar runt. Kan någon få fatt i det nu?
Ökar farten mera!

 

Allt som har varit fruset kom till liv och håll mig. Smält mig nu.

Tankar äter allt förnuft. Dom griper tag, drar in i stormen.

Gömmer mig och glömmer dig. Så överväldigad av allt!
Vandrar tidlöst. Finns det nån som ser mig?

Tänk om vinden tar mig iväg långt, långt bort?
 

 

 

Gå vidare - instrumental

Musik: M.Andersson
 

Intro - instrumental
Musik: D.Garthon


Guldlin

Text/music: M. Andersson

 

Holding breath now because I can't wait longer.
Stopping. Turing. Beding. Change direction.
Everything is bubbling inside.

While I'm expexting, while I am waiting for you.

All we want to say, takes so much time.

'When thoughts, wonders flying wild.
Our steps feels heavy. Big. BIG.

Turn around once again. 
Waiting out the moment
Every moment is a flap of wings.

 

||: All we want to say :||


||: Everything falls. Everything falls. :||

Everything falls into place.
 

Visby

Text/music: M. Andersson
 

The night is heavy, over anxious,
Over defenseless hearts.


The misery of silence announces today's thoughts of loosening-

from the claws of pondering.
The clock has stopped.


The heat in an overly warm room, swells the peace.

Airless and everything too dense in a home that is a stranger.

 

The feet of sleeplessness continue to wander.
At the same time as the clouds moved closer to the stars.

 

Rodret (The helm)

Text:  M. Andersson music: D. Gahrton

I stand at he helm in all winds and strive for something.

A sound that sounds right. Close.. Standing. Breathing.
Touching air and breathing.

Other thoughts resume holding down extended arms.

Open inward closed outward.

The helm is holding a steady course that won't lead us nowhere

Can they share course?


 

Sand

Text:  M. Andersson musik: D.Gahrton

I slowly lift the lid. The thought and longing sip out.

Bright longing followed by the hard-to-be-missed absence.

Hardly convinced because the Missing. Always want more space, weight more, hear more.
And get water at its mill.


Persuade. Overtake.

Overriding. Make up things.

All possible openings to make the water flow.

To give the absence endless roads.

 

She does not want to be restrained. Who can restrain freedom.

Sand also wants to move.

But if she gets loose she'll go wild

 

 


Rännil (Runnel)

Text: M. Andersson musik: D. Gahrton

I walk a mile. A runnel of water. Made by the night.
I am gone faster than the wind.
Falling down the edge.
Stopping. Because that. The edge.
Bring the edge of my day.

 

 

Dån (Roar)

Text: M. Andersson music: D. Gahrton

The love is a cool dream. Reality a black storm.
Seek shelter under eyes. But falls asleep blind and awakes up to the deafening roar.

The reality is a storm. Falling asleep blind and wake up to
Deafening.

 

 

 

Inombords (Inside)

Text: M.Andersson music: D.Gahrton
 

Today everything seems more inside. A spring sun at my table.

Trying to find words that want to explain everything

the starling sang:

That the lap of the moon does not measure the time, we feel that all this; Is a fantasy that we're living in.

Is it a dream? Dreaming. I want to stay here

 


 

Mikrokosmos (Micro cosmos)

Text: M. Andersson music: D.Gahrton

All you want.
All that falls in.
After all, everything is for loan anyway.
Imagine, is everything  like you think?
That the earth's spinning around you.
Think again.

We are a part of a longer time.

Fortare (Faster)

Text/music: M. Andersson
 

If I only knew where. I'm about to lose my breath.

Flying go, explain where, explain why time is shaking.


A leaf in the wind irrades around. Can anyone get it now?
Increases speed more!

 

Everything that has been frozen - come alive and hold me.
Melt me now.

 

Thoughts eat all reason. They grab hold and drag into the storm.

Hiding me. Forgetting you. So overwhelmed by everything!
Walking timelessly. Is there anyone who sees me?

What if the the wind takes me away far, far, far away!
 

Gå vidare (Move on)- instrumental

Music: M. Andersson


Intro- instrumental
Musik: D.Garthon

 

bottom of page