top of page
Osmund
Release 2021 at PACAYA records

 

Recorded, mixed and mastered at Studio Glasfågeln by Gustav Davidsson in Gothenburg and Lilla Edet Sweden​.
Cover art by Ylva Holmdahl and graphic form Emelie Zetterberg and Matilda Andersson.

digital framsida.jpg
digital baksida.jpg

Tvetydig (Ambiguous)
Text/music: D. Gahrton

I don't want to disturb but I don't want to go.

I would like to listen but refuse to understand.
Want someone to give me something to do.

But still just stand and watch.

I want someone to whisper in my ear.

But be alone with the thoughts anyway.

 

Ambiguous. Doubts.

-

Ambiguous. Doubts.
 

 

I don't want to disturb but I don't want to go.

I would like to listen but refuse to understand.
Want someone to give me something to do.

But still just stand and watch.

I want someone to whisper in my ear.

But be alone with the thoughts anyway

 


Tankens vind (Thought of the breeze)

Text: M. Andersson Music: D. Gahrton
Like a still forest pond.

Waiting for the thought of a breeze

Wanted to feel the thought that takes over

Where a road breaks 

Becomes two or ends

And grows again because no one walks on it.

 


Lalala…
 

 

See a road is breaking

It divides but does not end

Grows and branches  out.
 

 

Osmund

Text/music: M. Andersson

I can see that something is wrong,
But you are a wordless book.

Maybe if I wait longer, thoughts can gather words.

 


I probably could wait more but I wonder if it is alll game.

Then I probably would want to leave now.
 

I can see that something is wrong.

You do not look the same.
The shadows pile up in light
and the darkness looks bigger.

-

I can probably could wait more
but I wonder if it is all a game.

Then I think I would like to leave now.

 

I can see that something is wrong.
With you do not look the same.
The shadows pile up in light
and the darkness looks bigger.

 

Wondering if I'll ever know..

 

 

Jag känner nog mer än jag borde

(I probably feel more than I should)

Text / music: M. Andersson

Emotions obscure my vision. Looking out.

Language that is silent carries the words
that make it heavy to walk.

I'm on my toes, to see what's going on.

Harmonies that cut against each other now.
Wait a minute.

Will it stay. The calm. Understand. Think. Arrive.

Will it stay?

Row into shore.

 

Kalla nätter (Cold Nights)

Text / music: M. Andersson D. Gahrton

Cold nights tense hours. Do I dare to stay

Inside is storming. While you are cool.

The wind is tearing in me something must happen soon.

 

Stop the time. Wait for me.

Clears up then.

I promise.

 

I'm waiting sincerely

for everything you have.

Words that quench the thoughts of anxiety

But we can not stay here.

 

Everything we said has become
something that has remained.

Sprouted and grown large

Bigger than we were.

The air is shrinking in me something must happen soon.

 

Stop the time. Wait for you.

Clearing up then.

I promise.

That everything will fall apart..


(Översvämning) Flood

Music: D. Gahrton

 


Mickeluring

Music: M. Andersson

 

Molnkväll (Cloud evening)

Text/music: M. Andersson

I've been thinking far too much about others than myself.

Oh, I've been thinking.

Yes, I really have been thinking.

That I should finish thinking.

And start thinking more clearly.

 

Look around.

As the light gets closer to us,
it turns out that we have stopped for a while.

Stretching out and run further away from all demands

which holds down, and let the thought fly like a swan.

 

I've been thinking far too much about others than myself.

But now I have thought.

I have finished my thought.

 

Ta mig härifrån (Take me away from here)

Music: M. Andersson 
 

Tvetydig  

Text/music: D. Gahrton

Jag vill inte störa men jag vill inte gå.

Jag vill gärna höra men vägrar att förstå.
Vill att nån skall ge mig nåt att göra.

Men ändå bara stå och titta på.

Vill att nån skall viska i mitt öra.

Men vara själv med tankarna ändå.

 

Tvetydig. Tvekar.

-

Tvetydig. Tvekar.

 

Jag vill inte störa men jag vill inte gå.

Jag vill gärna höra men vägrar att förstå.

Vill att nån skall ge mig nåt att göra.

Men ändå bara stå och titta på.

Vill att nån skall viska i mitt öra.

Men vara själv med tankarna ändå.

(kanske inte ha med pga upprepning bara)

 

Tanken 

Text/Music: M. Andersson/D. Gahrton
Som en stilla skogstjärn

Väntar tanken på en vind

Ville kännas vid den tanken som tar vid

Där en väg går itu

Blir till två eller tar slut

Och växer igen för att ingen går på den.

 

Lalala…

 

Se en väg går itu

Delar sig men tar ej slut

Växer och förgrenas.  

 

Osmund  

Text/music: M. Andersson

Jag kan se att någonting är fel, men du är en ordlös bok.

Kanske om jag väntar mer, kan tankarna samla ord.

 

Jag kan nog vänta mer men jag undrar om allting är ett spel.

Då så vill jag nog gå iväg nu.

 

Jag kan se att någonting är fel
Du ser inte samma ut.
Skuggorna hopar sig i ljus och mörkret ser större ut.

-

Jag kan nog vänta mer men jag undrar om allting är ett spel.

Då så vill jag nog gå iväg nu.

 

Jag kan se att någonting är fel,
Du ser inte samma ut.
Skuggorna hopar sig i ljus och mörkret ser större ut.

 

Undrar om jag nånsin får veta. 

Jag känner nog mer än jag borde  

Text/music: M. Andersson

Känslor skymmer min syn. Blickar ut.

Språk som är tyst bär på orden som gör det tungt att gå.

Jag står på tå, för att se vad som är på gång.

Harmonier som skär mot varandra nu. Vänta lite grann.

Beror den. Den ro. Fatta. Tänk. Kom fram.

Beror den alls? 

Ro i land. 

 

Kalla Nätter  

Text/music: M. Andersson D. Gahrton

Kalla nätter spända timmar. Vågar jag va kvar

Inne blåser så. Medan du är sval.

Vinden river i mig måste hända något snart.

 

Stanna tiden. Vänta in mig.

Klarnar upp då.

Lovar jag. 

 

Jag väntar innerligt 

på allt du har.

Ord som släcker orons tankar 

Men vi kan ej stanna här. 

 

Allting som vi sagt har blivit nåt som stannat kvar.

Grott och vuxit stort

Större än vi var.

Luften krymper i mig måste hända något snart.

 

Stanna tiden. Vänta in dig.

Klarnar upp då. 

Lovar jag.

Att allting kommer gå i kras. 


Översvämning  

Music: D. Gahrton
 

 

Mickeluring  

Music: M. Andersson 

 

Molnkväll  

Text/music: M. Andersson

Jag har tänkt alldeles för mycket på andra än mig själv.

Åh, jag har tänkt.

Ja jag har verkligen tänkt.

Att jag borde tänka klart.

Och börja tänka klarare. 

 

Se dig om.

Alltmedan ljuset kommer närmare oss så visar det sig att vi har väntat stannat upp en tid.

Sträcker ut och springer längre bort från alla krav 

som håller ner och låter tanken flyga likt en svan.

 

Jag har tänkt alldeles för mycket på andra än mig själv.

Men nu har  jag har tänkt.

Jag har tänkt klart.

 

Ta mig härifrån  

Music: M. Andersson

bottom of page